Intro

Onder de naam ‘Ape Campaign’ spannen dit jaar meer dan 140 Europese dierentuinen in meer dan 25 landen zich samen in voor de bedreigde mensapen. Doel is een aanzienlijke bijdrage te leveren om deze fascinerende dieren in de natuur niet te laten uitsterven. Als apenpark speelt Apenheul bij deze natuurbehouds- en bewustwordingscampagne uiteraard een voortrekkersrol.


Eerste in Europa

In heel Europa roepen de dierentuinen scholen op om zich met het thema ‘mensapen, hun bedreigingen, en mogelijkheden om te helpen’ bezig te houden. De Apeldoornse speciale basisschool De Boemerang heeft hier al gehoor aan gegeven, nog voordat de campagne echt gestart was. Daarmee waren ze eerste school in heel Europa die zich aan dit onderwerp waagde!

In het kader van de lessen wereldoriëntatie hebben deze 40 leerlingen zich 7 weken lang intensief verdiept in het wel en wee van de mensapen.

Veel ideeën

Het lesprogramma startte met de film Green. De kinderen waren hiervan behoorlijk onder de indruk. Daarna hebben ze onderzoek gedaan naar de vijf mensapen waarbij vooral de orang oetan, gorilla en bonobo uit de verf kwamen. Ze hebben kaarten gemaakt waar ze leven, wat ze eten en vooral waardoor ze bedreigd worden. Hiervan hebben de leerlingen zelfs strips gemaakt. Ook ontdekten ze wat wij er zelf aan kunnen doen om deze dieren te helpen. Ze hebben een brief naar alle ouders geschreven om (oude) mobieltjes in te zamelen*.

De tijd was veel te kort om alle ideeën die er nog zijn uit te voeren. Daarom hoopt lerares Annelies Stufken ook van harte dat andere scholen, van het openbaar onderwijs in Apeldoorn, dit stokje zullen overnemen!

Kladpapier

De betrokkenheid van de leerlingen was meteen vanaf het begin enorm. Dat merkten we vooral door alle producten die ze meenamen en het commentaar dat we kregen als wij als leerkrachten teveel papier gebruikten. En we bijvoorbeeld de lege achterkanten niet als kladpapier gebruikten. Ze reageerden dan echt boos op ons en natuurlijk terecht. Echt prachtig dat we ze extra bewust hebben kunnen maken over wat er speelt in de wereld van onze apen.

* Voor het vervaardigen van mobieltjes wordt grondstof gedolven uit het leefgebied van voornamelijk de oostelijk laagland gorilla’s. Door mobieltjes te recyclen is er minder grondstof nodig. Bovendien brengen de mobieltjes geld op. Het bedrag dat de ingezamelde telefoons opbrengen gaat in zijn geheel naar de Ape Campaign. Meer informatie hierover is te vinden op www.apecampaign.org.