Intro

Het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) heeft al jaren een eigen natuurbehoudproject in Peru. We helpen de boeren hier om op een duurzame manier koffie te verbouwen. Zo beschermen we het nevelwoud in Peru: het leefgebied van de zeldzame geelstaartwolaap. De koffie schenken wij weer in ons park. Inmiddels is het tijd voor een nieuwe stap binnen het project. We willen nog meer stukken nevelwoud aankopen, zodat er meer natuurgebied wordt beschermd. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de geelstaartwolaap niet uitsterft. Jij kunt helpen door een stuk nevelwoud te adopteren op apenheulnatuurbehoud.nl!

Ons doel: meer nevelwoud beschermen

We willen twee stukken natuurgebied in Peru met elkaar verbinden. Dit noem je een ecologische corridor. Door zo’n corridor kunnen zeldzame dieren in het gebied (zoals de geelstaartwolaap) makkelijker bij elkaar komen. En dat is belangrijk om te voorkomen dat de geelstaartwolaap uitsterft. De boeren in Peru willen graag meewerken aan het project. Maar ook jij kunt helpen!

Adopteer een stuk nevelwoud

Op apenheulnatuurbehoud.nl kun je symbolisch een stuk nevelwoud adopteren. Je kiest zelf een bedrag. Dankzij jouw donatie kunnen wij de grond in Peru aankopen en beschermen. Boeren mogen dan niet in dit gebied rondtrekken en het nevelwoud kappen. Het komende half jaar streven we ernaar om € 5.000,- op te halen. Daarmee kunnen we de eerste 64 hectare gebied beschermen. Met € 75,- bescherm je dus al 1 hectare nevelwoud. Dat zijn twee voetbalvelden! Uiteindelijk willen we de komende jaren 640 hectare gebied beschermen. Waarom doen we dit ook alweer?

In het nevelwoud van Peru leeft de zeldzame geelstaartwolaap. Maar in hetzelfde gebied wonen ook veel boeren met hun vee. Zij zijn genoodzaakt het nevelwoud te kappen en te verbranden voor veeteelt, om zo te overleven. Hierdoor verdwijnt het leefgebied van de geelstaartwolaap en veel andere planten en dieren.

Het Apenheul Natuurbehoudfonds biedt een alternatief. We kopen stukken land aan en beschermen zo het regenwoud. Bovendien bieden we de boeren een alternatieve inkomstenbron: duurzame koffieteelt. Zo hoeven zij geen bos meer te kappen, maar hebben ze wél voldoende inkomsten. Dankzij onze inspanningen is er in 2012 al 46.000 hectare gebied officieel beschermd verklaard. En sinds de start in 2004 is de koffieproductie gestegen naar 9.000 kilo per jaar. Wil je meer weten over het project? Lees wat we doen om de geelstaartwolaap te beschermen.