Intro

De eerste scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat basisschoolleerlingen opnieuw aan de slag kunnen met Apenheul’s lesprogramma ‘Apentrots’. Deze lessenserie over beweging en gezonde voeding, waarvoor apen de inspiratiebron zijn, is een groot succes. Afgelopen jaar mochten we ruim 1.000 leerlingen verwelkomen voor de afsluitende les tussen de loslopende apen!

Leukste les van het jaar

We hebben het lesboek ‘Apentrots’ in 2016 ontwikkeld samen met JOGG Apeldoorn en Junior Lifestyle. Doel is om kinderen te laten zien dat bewegen leuk is en dat gezond én lekker eten heel goed samen gaan. Daarbij staan de apen centraal. Er valt namelijk een heleboel van apen te leren als het om gezond eten en bewegen gaat!

Veel belangstelling

De belangstelling voor ‘Apentrots’ is groot. De reacties van de scholen zijn positief. Vooral de combinatie van lessen op school en in Apenheul spreekt de kinderen aan. Eén van hen vond het zelfs de leukste les van het jaar! De leerlingen volgen eerst een aantal lessen op school. Er wordt dan een link gelegd tussen de voeding van apen en mensen en tussen de manieren waarop apen en mensen bewegen. Tijdens de afsluitende les in ons park staan de kinderen oog in oog met de apen om dit zelf te ervaren. 

Gratis voor Apeldoornse basisscholen

In Apenheul vinden we het belangrijk om ons te verbinden met de inwoners van Apeldoorn. Daarom worden alle groepen zes van basisscholen uit de gemeente Apeldoorn actief benaderd om deel te nemen aan dit lesprogramma. Vanaf volgend jaar zullen we het lesprogramma ook actief aanbieden aan scholen buiten Apeldoorn. Bovendien willen we lesprogramma’s ontwikkelen over andere apenthema’s. Er valt namelijk nog veel meer over apen te leren!

Voor meer informatie over het lesprogramma kun je terecht bij W. Gerrits (JOGG regisseur gemeente Apeldoorn) via w.gerrits@apeldoorn.nl