Intro

De kinderen van gorilla Jambo hebben inmiddels de leeftijd bereikt waarop ze veel spelen: de leukste tijd om ze te zien. Het levert lachwekkende taferelen op, met name tijdens de gorilla voederpresentatie.

Buiten spel

De apenstreken die de jonge gorilla’s met elkaar uithalen lopen momenteel de spuigaten uit. De dierverzorgers komen bijna niet meer aan bod tijdens de gorilla voederpresentatie, zo hard moeten de toeschouwers lachen. Ze worden af en toe volledig buiten spel gezet.

Leuke fratsen

Voor vele bezoekers is het het hoogtepunt van hun bezoek: de gorilla voederpresentatie. Je kan de gorilla’s van dichtbij bewonderen en leert ze (nog) beter kennen. De jonge gorilla’s zijn nu speelser dan ooit. Ze rollen, gooien met zand, stoeien en proberen af en toe zelfs een hapje weg te grissen.

Lachen, gieren, brullen

Het publiek ligt tijdens de voederpresentatie constant in een deuk. Er is dus soms weinig tijd voor de dierverzorgers om de leuke weetjes te vertellen. Dat vindt niemand erg, want al die jonge gorilla’s bij elkaar is een fantastisch gezicht. Kom dus ook snel genieten van onze gorilla's!