Intro

Droevig nieuws uit Apenheul. Zwarte brulaap Balda is dinsdagmorgen overleden. Hoe oud Balda precies is geworden weten we niet. Naar schatting is ze bijna 30 jaar geworden en dat is erg oud voor een brulaap. In het wild worden deze dieren ongeveer 25 jaar. Balda is waarschijnlijk aan ouderdom overleden. Om daar zeker van te zijn is haar lichaam voor sectie weggebracht.

Icoon in Apenheul

Dierverzorgers noemen het overlijden van Balda een verlies van een icoon. In 1988 startte Apenheul met brulapen en kwam Balda met een aantal soortgenoten naar ons park. In die tijd wisten de dierverzorgers nog maar weinig over deze luidruchtige apen. In veel dierentuinen was het nog niet eerder gelukt om een gezonde populatie brulapen te houden. Apenheul lukte het wel en de dieren plantten zich al snel voort. Balda heeft meer dan 10 jongen gekregen. 

Luide brullers

Inmiddels weten we veel meer over zwarte brulapen. Ze eten heel veel blad, dat maar weinig voedingsstoffen bevat. Daardoor zijn ze ook erg lui. Zo’n 70% van de tijd brengen ze slapend of rustend door. Net als hun naam doet vermoeden, kunnen ze ook heel hard brullen. Hun roep is tot wel 5 kilometer ver te horen. Opvallend is dat de brulapen in Apenheul sinds het overlijden van Balda veel meer brullen dan normaal.