Intro

Bij de ringstaartmaki’s is het geboorteseizoen in volle gang. In een week tijd zijn er maar liefst vijf baby’s geboren, waarvan twee tweelingen. Hoewel de bezoekers erg genieten van de kleintjes, zorgen de geboortes bij de ringtaartmaki’s voor veel onrust. Hopelijk bedaren de gemoederen weer als de laatste zwangere vrouw bevalt.

Van je familie moet je het hebben!

Ringstaartmaki’s leven in gemengde groepen van 5 tot 20 dieren. Binnen die groep hebben ze echter een sterke voorkeur voor hun eigen, directe familie. En aangezien de vrouwen de baas zijn, gaat het dan voornamelijk om moeders, dochters en tantes. Een vrouw met jongen stijgt in rang, vrouwen die dit jaar geen jongen krijgen, dalen in rang. Maar dat bevalt hun dochters helemaal niet!

Zo ben je hot, zo ben je not

Een typisch voorbeeld is ringstaartmakivrouw Ifaty. Vorig jaar stond ze het hoogst in rang na de geboorte van haar jongen. Dit jaar bevalt ze (vermoedelijk) als laatste. En tot die tijd is ze de laagste in rang. Haar dochters beschermen haar heel goed tegen de pestkoppen en dat zorgt voor veel ruzies. De dierverzorgers hebben Ifaty zelfs al een nacht apart moeten houden van de groep. We hopen dus dat ze snel zal bevallen en de gemoederen in de groep weer tot rust komen. Nou ja, in ieder geval tot oktober, wanneer de bronsttijd begint.

Kraamvisite

De ringstaartmaki’s lopen, met hun baby’s aan hun buik, helemaal los tussen de bezoekers in Apenheul. Kraamvisite is dus van harte welkom.

Wil je graag op de hoogte blijven van eventuele nieuwe geboortes, dan kan je onze website en Facebook-pagina in de gaten houden. Daar plaatsen we ook foto’s van de nieuwe aanwinsten.