Intro

Apenheul-directeur Coen de Ruiter heeft op Madagaskar een cheque van € 35.800,- overhandigd aan natuurbeschermingsorganisatie AEECL. Samen met AEECL (een overkoepelende organisatie van Europese dierentuinen) zet het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) zich al 20 jaar in voor de bescherming van de ernstig bedreigde blauwoogmaki. En met succes. Het lijkt erop dat het aantal blauwoogmaki’s is toegenomen.

Top 25 meest bedreigde primaten

Blauwoogmaki’s staan in de top 25 van meest bedreigde primaten ter wereld. 80% van hun oorspronkelijke leefgebied is al verdwenen door boskap. En er wordt op de soort gejaagd. Zonder hulp zullen blauwoogmaki’s over 10 jaar uitgestorven zijn. Ook in dierentuinen zijn blauwoogmaki’s schaars. In Europese dierentuinen leven er zo’n 20, waarvan 3 in Apenheul.

Natuurbescherming succesvol

De resultaten van het natuurbehoudproject op Madagaskar zijn hoopgevend. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar door alle activiteiten van dit project is het aantal blauwoogmaki’s de afgelopen tien jaar gegroeid van zo’n 1.000 naar volgens schatting 2.000 tot 6.000 dieren. In 2017 sturen we een onderzoeker naar het gebied om het aantal blauwoogmaki’s in kaart te brengen.

€ 35.800,- voor blauwoogmaki’s

Met het gedoneerde bedrag zal AEECL het leefgebied van de blauwoogmaki kunnen blijven beschermen. AEECL leert lokale boeren duurzamer met grond om te gaan, zodat bossen niet langer gekapt hoeven te worden. Bovendien wordt er meer werkgelegenheid gecreëerd door lokale mensen op te leiden tot leerkracht of ranger. En er wordt onderzoek gedaan om het leefgebied, de leefwijze en de bedreigingen van de blauwoogmaki’s in kaart te brengen.

Ecoreizen

Ecotoerisme kan ook bijdragen aan natuurbescherming. De lokale bevolking heeft een extra bron van inkomsten en hoeft geen bos te kappen of op dieren te jagen. In samenwerking met Nederlandse reisorganisatie Matoke Tours organiseren we vanaf 2017 unieke ecoreizen naar het gebied. Een bezoek aan de blauwoogmaki’s en het project horen hier natuurlijk bij. Voor geïnteresseerden houden we een informatiemiddag op zondag 2 oktober.

Wil je weten wat we nog meer doen of wil je helpen? Neem dan een kijkje op onze blauwoogmaki-pagina.