Home Natuurbehoud Natuurbehoudfonds (ANF)

Wat doet het ANF?

Het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) steunt verschillende natuurbehoudprojecten over de hele wereld. Zo werken we actief mee aan natuurbescherming. Het zijn projecten waar de apen, natuur én de lokale bevolking voordeel van heeft! Het ANF biedt financiële steun, maar ook mankracht. Ook wisselen we kennis uit om apen en hun leefgebieden te beschermen. En we initiëren zelf een aantal projecten! Een deel van de opbrengst van Apenheul gaat naar het ANF. Bezoek je Apenheul, dan draag je dus automatisch je steentje bij.

Een deel van de opbrengst van Apenheul gaat naar het Apenheul Natuurbehoudfonds. Bezoek je Apenheul, dan draag je dus automatisch je steentje bij!

Apen als ambassadeur

We zien de apen in Apenheul als de 'ambassadeurs' van hun soortgenoten in het wild. We vertellen je meer over hoe bijzonder ze zijn of over hun leefsituatie in het wild. Zo stimuleren we liefde voor dieren en natuur bij onze bezoekers. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat ook jij je steentje wilt bijdragen aan een duurzamere wereld, zodat deze prachtige dieren en natuurgebieden blijven bestaan.

Projecten

Het grootste project van het ANF is het geelstaartwolaap-project in Peru (ook wel bekend als ons koffie-project). Bezoek je Apenheul, dan kan je heel eenvoudig bijdragen aan dit project. Bestel je een kopje Lazy Monkey koffie bij onze horecagelegenheden, dan help je automatisch de dieren en mensen in Peru! Verder steunt het ANF vooral projecten die zich richten op de bescherming van apen die je ook in Apenheul kan zien. Het blauwoogmaki-project op Madagaskar is daar een voorbeeld van.

Help de apen én mensen in Peru: drink onze (h)eerlijke Lazy Monkey koffie!

Stichting ANF

Het Apenheul Natuurbehoudfonds is een stichting (net als Apenheul) en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er is een speciale ANF-werkgroep. Deze bestaat uit (oud)medewerkers van Apenheul. Zij hebben enorm veel kennis van de dieren en de projecten wereldwijd. Zo kunnen zij de projecten selecteren waar de apen het meest bij gebaat zijn. De werkgroep wordt aangestuurd door de directeur van het ANF.

Ook interessant