Kenmerken

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: grijpstaartapen

Leefgebied: tropisch regenwoud, laaglandbos
Voedsel: vruchten, blad, bloemen, insecten
Gewicht: man 7,5 kg; vrouw 5,5 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 10-30 dieren
Draagtijd: 225 dagen
Aantal jongen: 1 jong per 1,5-2 jaar
Leeftijd: 10-25 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: bedreigd

Leefgebied
Regenwouden in Zuid-Amerika
Status in de natuur
Bedreigd
Status in Apenheul
Apenheul werd in 1971 geopend onder de naam ‘Wolapen sanctuarium het Apenheul’. Wolapen spelen dus een belangrijke rol in de geschiedenis van Apenheul.
Leuk weetje
De binnenkant van de punt van een wolapenstaart is niet behaard. Zo kunnen ze er goed mee voelen, net als wij met onze vingertoppen doen.