Kenmerken

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: vruchten, gom, insecten
Gewicht: 400-500 gram
Groepsvorm: gemengde groep, 6-10 dieren
Draagtijd: 150 dagen
Aantal jongen: 1 jong per half jaar
Leeftijd: 12-20 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: kwetsbaar

Leefgebied
Tropische regenwouden in Zuid-Amerika
Status in de natuur
Kwetsbaar
Status in Apenheul
De springtamarins zijn in Apenheul te zien bij het Apenboompad.
Leuk weetje
Springtamarins verschillen van de andere klauwapen omdat ze één jong krijgen in plaats van de gebruikelijke tweeling. Ook hebben ze 12 kiezen in plaats van 8. Ondanks deze verschillen heeft genetisch onderzoek aangetoond dat het wel degelijk klauwapen zijn.