Kenmerken

Familie: apen van de Oude Wereld
Geslachtsgroep: mangabeys

Leefgebied: primaire regenwouden, secundair moerasbos en mangrovebossen
Voedsel: vruchten, zaden, noten, bladeren en bloemen
Gewicht: mannen 8-12,5 kg, vrouwen 5-8 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 10-20 dieren
Draagtijd: ± 5,5 maand
Aantal jongen: 1 jong
Leeftijd: ± 25 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: kwetsbaar

Leefgebied
West-Afrika, kustlijn van o.a. Nigeria, Kameroen en Gabon
Status in de natuur
Kwetsbaar
Status in Apenheul
In 2016 hebben we drie vrouwen en één man ontvangen en hopen dat het groepje zich op den duur uit zal breiden met jongen.
Leuk weetje
In het wild trekken roodkruinmangabeys op met andere mangabeys, meerkatten en mandrils. Dat is vreemd omdat het concurrenten van elkaar zijn. Kennelijk kleven hier ook voordelen aan, zoals minder snel ten prooi vallen aan roofdieren.