Kenmerken

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: titi’s

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: vruchten, bladeren, insecten
Gewicht: 800-1000 gram
Groepsvorm: familiegroep, 2-6 dieren
Draagtijd: 5 maanden
Aantal jongen: 1 jong per jaar
Leeftijd: 12-20 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: niet bedreigd

Leefgebied
Tropische regenwouden in Brazilië en Peru
Status in de natuur
(Nog) niet bedreigd
Status in Apenheul
Rode titi’s zijn in Europese dierentuinen nog vrij zeldzaam. In Apenheul hebben de rode titi’s al voor meerdere nakomelingen gezorgd.
Leuk weetje
Als titi’s gaan rusten kruipen ze tegen elkaar aan en wikkelen hun staarten in elkaar.