Kenmerken

Familie: halfapen
Geslachtsgroep: maki’s

Leefgebied: drogere loofbossen
Voedsel: vruchten, bladeren, insecten
Gewicht: 1,8-2,2 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 5-20 dieren
Draagtijd: 136 dagen
Aantal jongen: 1-2 jongen per jaar
Leeftijd: 20-27 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: bedreigd

Leefgebied
Droge bossen in het zuiden van Madagaskar
Status in de natuur
Bedreigd
Status in Apenheul
In Apenheul leven vooral vrouwelijke katta's. Er is één fokman aanwezig. Omdat de vrouwen de baas zijn houdt hij zich meestal gedeisd. Behalve tijdens het paarseizoen, dan moet hij plotseling hard aan het werk!
Leuk weetje
Katta’s hebben klieren op hun polsen en achterwerk. Die komen goed van pas tijdens de 'stinkgevechten' die de mannetjes houden in de paartijd. Ze smeren hun staart in en zwaaien er dan mee richting hun tegenstander. De winnaar mag met het vrouwtje paren.