Kenmerken

Familie: apen van de Oude Wereld
Geslachtsgroep: mensapen

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: bladeren, scheuten, zaden
Gewicht: man 200 kg; vrouw 80 kg
Groepsvorm: haremgroep met 1 man
Draagtijd: 8,5 maand
Aantal jongen: 1 jong om de 4 jaar
Leeftijd: 45-50 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: kritiek bedreigd

Leefgebied
Regenwouden in West- en Centraal-Afrika
Status in de natuur
Ernstig bedreigd
Status in Apenheul
Zilverrug Jambo is in 2006 naar Apenheul gekomen als opvolger van Bongo. Hij heeft niet stilgezeten en heeft inmiddels al meerdere nakomelingen gezorgd. In 2011 is er zelfs een recordaantal gorillababy’s geboren!
Leuk weetje
Gorilla’s zijn de grootste en zwaarste van alle apen. Een mannetje weegt ongeveer 200 kg, een vrouwtje 90 kg. Toch krijgen gorilla’s verhoudingsgewijs kleine baby’s. Het geboortegewicht van gorilla’s is gemiddeld 2 kg. De kleintjes worden eerst aan de buik gedragen en na een klein half jaar verhuizen ze naar de rug.