Kenmerken

Familie: halfapen
Geslachtsgroep: lemuren

Leefgebieddrogere loofbossen
Voedsel: vruchten, aangevuld met bladeren, bloemen, soms insecten
Gewicht: ± 1,5 kg
Groepsvorm: familiegroep of meerdere mannen en vrouwen
Draagtijd: ± 125 dagen
Aantal jongen: 1-2 jongen per jaar
Leeftijd: ± 25-30 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: bedreigd

Leefgebied
Noordelijkste puntje van Madagaskar in de drogere loofbossen.
Status in de natuur
Bedreigd
Status in Apenheul
Sinds 2016 leeft er een koppel kroonmaki's in Apenheul. Ze lopen los in het Madagaskargebied van het park.
Leuk weetje
De kroonmaki is de enige soort die ook voorkomt op het schiereiland Cap d’Ambre.