Kenmerken

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: nachtapen

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: vruchten, bladeren, insecten
Gewicht: man 1000 gram; vrouw 900 gram
Groepsvorm: familiegroep van 2-6 dieren
Draagtijd: 133 dagen
Aantal jongen: 1 jong per jaar
Leeftijd: 25 jaar

Fokprogramma: ESB
Status in het wild: kwetsbaar

Leefgebied
Regenwouden in Zuid-Amerika
Status in de natuur
Kwetsbaar
Status in Apenheul
Lang heeft men gedacht dat er maar één soort doeroecoeli is, maar dankzij genetisch onderzoek van voormalig Apenheul directeur Bert de Boer blijken er minimaal 10 soorten te zijn!
Leuk weetje
Ondanks dat het nachtapen zijn, voelen grijspootdoeroecoeli’s zich meer op hun gemak in de schemering of bij voldoende maanlicht. Ze gebruiken dan geurmarkeringen. Dat is in het donker veel effectiever om te communiceren.