Kenmerken

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: vruchten, scheuten, insecten, gom
Gewicht: 600 gram
Groepsvorm: familiegroep, 5-7 dieren
Draagtijd: 125 dagen
Aantal jongen: 2 jongen per half jaar
Leeftijd: 20 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: bedreigd

Leefgebied
Regenwouden in Oost-Brazilië
Status in de natuur
Bedreigd, minder dan 15.000
Status in Apenheul
In Apenheul leven twee vrouwtjes goudkopleeuwapen.
Leuk weetje
Goudkopleeuwapen gebruiken bromelia’s (een plantensoort die op bomen groeit) als een soort supermarkt: ze vinden er water, insecten en kleine gewervelde diertjes.