Kenmerken

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: klauwapen

Leefgebied: tropisch regenwoud, laaglandbos
Voedsel: vruchten, scheuten, insecten, gom
Gewicht: 600 gram
Groepsvorm: familiegroep, 4-11 dieren
Draagtijd: 125 dagen
Aantal jongen: 2 jongen per half jaar
Leeftijd: 20 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: bedreigd

Leefgebied
Regenwouden langs de kust van Oost-Brazilië
Status in de natuur
Bedreigd
Status in Apenheul
In Apenheul leeft één paartje gouden leeuwapen. Ze delen hun gebied en verblijf met de rode titi's en manteltamarins.
Leuk weetje
Gouden leeuwapen zijn de enige apen waarbij het is gelukt om ze uit te zetten in het wild, terwijl ze in een dierentuin zijn geboren. Ook Apenheul heeft hier actief aan meegewerkt.