Kenmerken

Familie: apen van de Nieuwe Wereld
Geslachtsgroep: kapucijnaapachtige

Leefgebied: tropisch regenwoud
Voedsel: vruchten, bloemen, zaden, insecten
Gewicht: man 3,5 kg; vrouw 2,5 kg
Groepsvorm: gemengde groep, 7-20 dieren
Draagtijd: 5,5 maand
Aantal jongen: 1 jong om de 1,5 jaar
Leeftijd: 40-45 jaar

Fokprogramma: EEP
Status in het wild: kritiek bedreigd

Leefgebied
Regenwouden langs de oostkust van Brazilië
Status in de natuur
Ernstig bedreigd
Status in Apenheul
Geelborstkapucijnapen zijn zowel in het wild als in dierentuinen erg zeldzaam. De groep die in Apenheul leeft vertegenwoordigt bijna 10% van het totaal aantal geelborstkapucijnapen in dierentuinen wereldwijd.
Leuk weetje
Kapucijnapen zijn erg leergierig. Er wordt dan ook veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar hun intelligentie.